Dự án

VinGen cung cấp các hệ thống quản lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu gen cũng như các giải pháp hỗ trợ dự đoán nguy cơ bệnh và tác dụng phụ của thuốc dựa trên gen. Các sản phẩm được phát triển dựa trên dữ liệu gen của người Việt, góp phần hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh, từng bước đặt nền tảng cho Y học chính xác, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu Y sinh Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu Y sinh

Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu Y sinh

Đây là hệ thống quản lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu y sinh lớn nhất Việt Nam hiện nay, sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Giải pháp hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc bệnh Giải pháp hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc bệnh

Giải pháp hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc bệnh

Phát triển các giải pháp dự đoán nguy cơ mắc bệnh cho các nhóm bệnh phổ biến tại Việt Nam như tiểu đường, tim mạch, ung thư...

Giải pháp hỗ trợ dự đoán tác dụng phụ của thuốc Giải pháp hỗ trợ dự đoán tác dụng phụ của thuốc

Giải pháp hỗ trợ dự đoán tác dụng phụ của thuốc

Phát triển các giải pháp dự đoán tác dụng phụ của thuốc như quá mẫn NSAIDs, quá mẫn kháng sinh, tổn thương da nghiêm trọng, sốc phản vệ...

Vin Gen <br>Ref Vin Gen <br>Ref

Vin Gen
Ref

Xây dựng hệ gen tham chiếu của người Việt