Giới thiệu Trung tâm Tin Y Sinh - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup

Phát triển các phương pháp toán học và tính toán nhằm hiểu rõ cơ chế đằng sau sự phát triển của bệnh và đáp ứng thuốc, đồng thời phát triển các công cụ mới nhằm cải thiện các giải pháp hiện có cho các bài toán y sinh học.
Hợp tác với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Tin sinh học, Khoa học máy tính, Sinh học phân tử, Y học của Việt Nam và thế giới nhằm đẩy nhanh nghiên cứu và ứng dụng hướng y học chính xác tại Việt Nam.
 

Đối tác trong nước

 • Trường Đại Học Y Hà Nội
  Trường Đại Học Y Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Đại học Dược Hà Nội
  Đại học Dược Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học trên quần thể người Việt

 • Học viện Quân Y
  Học viện Quân Y

  Hợp tác nghiên cứu vi khuẩn kháng kháng sinh dựa trên phân tích dữ liệu lớn

 • Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM
  Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Hợp tác phát triển nền tảng quản lý và phân tích dữ liệu gen cho người Việt

 • Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

Đối tác quốc tế

 • Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

 • Hợp tác phát triển nền tảng quản lý và phân tích dữ liệu gen cho người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • - Hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ gen tham chiếu cho người Việt
  - Đào tạo nhân sự tin sinh học

 • - Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  - Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc dựa trên hệ gen người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học và tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt

 • Đào tạo nhân sự tin sinh học

 • Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

 • - Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  - Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học và tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ gen tham chiếu cho người Việt

 • - Hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ gen tham chiếu cho người Việt - Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc dựa trên hệ gen người Việt

 • Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc dựa trên hệ gen người Việt