Đội ngũ

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển – Trung tâm Tin Y Sinh, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup (VinBigdata).

  • Tất cả
  • Cố vấn khoa học
  • Nhóm lãnh đạo
  • Nhóm nghiên cứu
  • Nhóm sản phẩm
  • Cộng tác viên & Thực tập sinh
  • Thành viên cũ

Nhóm lãnh đạo

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Giám đốc Trung tâm Tin Y Sinh

Chuyên gia Phát triển Sản phẩm

Giám đốc Công nghệ VinBigdata

Chuyên gia Nghiên cứu Y sinh

Trưởng dự án

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Trưởng dự án

Nhóm nghiên cứu

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên viên Nghiên cứu Y sinh

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên gia Nghiên cứu Y sinh

Chuyên viên Phân tích Y sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Chuyên viên Phân tích Tin sinh

Nhóm sản phẩm

Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Trưởng nhóm Công nghệ Dữ liệu lớn

Hồ Huy Hoàng

Chuyên gia Quản trị Hệ thống

Chuyên gia Quản lý Dự án

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Lương Văn Quý

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Chuyên viên Quản lý Dự án

Vũ Vân Anh

Chuyên viên Hỗ trợ Dự án

Quản lý Kinh doanh

Sáng tạo Nội dung & Phân tích Nghiệp vụ
Quản lý Đối tác Chiến lược
Chuyên viên Thiết kế

Cố vấn khoa học

Giáo sư Toán học Đại học Yale, Mỹ
Giám đốc Khoa học VinBigData

Đại diện quốc gia của Hy Lạp, Ban công tác Dược lý CHMP của Cơ quan Y tế châu Âu (EMA, London, Vương quốc Anh)

Giáo sư thỉnh giảng, Khoa Y

Đại học Quốc gia Singapore

Giáo sư Tin sinh học, Giám đốc Trung tâm NIH về Khối phổ Tính toán

Đại học California, San Diego, Mỹ

Giáo sư Tin sinh học, Giám đốc Trung tâm Tin sinh học Edmond J. Safra

Đại học Tel Aviv, Israel

Tiến sỹ Y khoa,  Giám đốc Điều hành Viện Tin Sinh học Singapore (BII)

Giáo sư Y khoa, Giám đốc Dự án Genomes2People, Đại học Harvard

Giáo sư Y khoa, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig

Thành viên Viện Hàn lâm Y khoa quốc gia Mỹ

Cộng tác viên & Thực tập sinh

TTS nghiên cứu tin sinh

CTV nghiên cứu tin sinh

TTS phát triển phần mềm

CTV dịch thuật và văn phòng

TTS phát triển phần mềm

TTS phát triển phần mềm

 

TTS phát triển phần mềm

TTS nghiên cứu tin sinh

TTS nghiên cứu tin sinh

Nguyễn Thị Thanh

TTS kiểm thử phần mềm

TTS nghiên cứu tin sinh

Nguyễn Đình Hữu Đức

TTS phát triển phần mềm

Nguyễn Khắc Thiện

TTS nghiên cứu tin sinh

Thành viên cũ

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Trưởng phòng YSTT

Chuyên gia Nghiên cứu Tin sinh

Chuyên gia dự án 1KVG

Nguyễn Trần Thế Hùng

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Lê Quang Nam

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Trần Ngọc Minh

Chuyên viên Nghiên cứu Tin sinh

Kiến trúc sư Giải pháp Phần mềm

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

CTV điều phối dự án và dịch thuật

Đỗ Đức Cường

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

ebay Inc., Hoa Kỳ

TTS phát triển phần mềm

Đại học Bách Khoa Hà Nội

TTS phát triển phần mềm

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ – ĐHQGHN

Đinh Quang Hiếu

TTS nghiên cứu tin sinh

Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ

TTS nghiên cứu tin sinh

Colby College, ME, USA

TTS phát triển phần mềm

Dickinson College, P.A., Hoa Kỳ

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Công nghệ Swinburne, Úc

TTS phát triển phần mềm

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

TTS phát triển phần mềm

Đại học Bách Khoa Hà Nội

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Macquarie, Úc

Trịnh Thị Minh Ngọc

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Dược Hà Nội

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thế Thịnh

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Dược Hà Nội

Nguyễn Tiến Anh

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Dược Hà Nội

Lê Minh Đông

TTS nghiên cứu tin sinh

Trương Quang Khánh

TTS phát triển phần mềm

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Tùng Lâm

TTS phát triển phần mềm

Trần Đăng Đạt

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Võ Thục Khánh Huyền

TTS nghiên cứu tin sinh

Đại học Bách Khoa Hà Nội