Đối Tác

Hợp tác với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Y khoa, Sinh học phân tử, Khoa học máy tính, Tin sinh học của Việt Nam và thế giới nhằm đẩy nhanh nghiên cứu và ứng dụng hướng y học chính xác tại Việt Nam.

Đối tác trong nước

 • Trường Đại Học Y Hà Nội
  Trường Đại Học Y Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Đại học Dược Hà Nội
  Đại học Dược Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học trên quần thể người Việt

 • Học viện Quân Y
  Học viện Quân Y

  Hợp tác nghiên cứu vi khuẩn kháng kháng sinh dựa trên phân tích dữ liệu lớn

 • Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM
  Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Hợp tác phát triển nền tảng quản lý và phân tích dữ liệu gen cho người Việt

 • Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

Đối tác quốc tế

 • Phòng thí nghiệm Hệ gen tính toán thuộc Khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại học Johns Hopkins (Mỹ)
  Phòng thí nghiệm Hệ gen tính toán thuộc Khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại học Johns Hopkins (Mỹ)

  Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

 • Trung tâm khoa học dữ liệu ứng dụng, Đại học Chicago (Mỹ)
  Trung tâm khoa học dữ liệu ứng dụng, Đại học Chicago (Mỹ)

  Hợp tác phát triển nền tảng quản lý và phân tích dữ liệu gen cho người Việt

 • Phòng thí nghiệm Dịch tễ học Phân tử và Di truyền Ung thư, Trung tâm Ung thư UPMC Hillman, Đại học Pittsburgh (Mỹ)
  Phòng thí nghiệm Dịch tễ học Phân tử và Di truyền Ung thư, Trung tâm Ung thư UPMC Hillman, Đại học Pittsburgh (Mỹ)

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Đại học Memphis (Mỹ)
  Đại học Memphis (Mỹ)

  - Hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ gen tham chiếu cho người Việt
  - Đào tạo nhân sự tin sinh học

 • Tổ chức Nghiên cứu và đào tạo về Y học hệ gen The Golden Helix Foundation (Anh Quốc)
  Tổ chức Nghiên cứu và đào tạo về Y học hệ gen The Golden Helix Foundation (Anh Quốc)

  - Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  - Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc dựa trên hệ gen người Việt

 • Trường Khoa học máy tính<br>thuộc Đại học Tel Aviv (Israel)
  Trường Khoa học máy tính
  thuộc Đại học Tel Aviv (Israel)

  Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Viện Sinh học phân tử thuộc Đại học Queensland (Úc)
  Viện Sinh học phân tử thuộc Đại học Queensland (Úc)

  Hợp tác nghiên cứu đánh giá nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

 • Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu Y sinh, Đại học Wellington Victoria (New Zealand)
  Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu Y sinh, Đại học Wellington Victoria (New Zealand)

  Hợp tác nghiên cứu tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt

 • Trường Y khoa Lee Kong Chian, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
  Trường Y khoa Lee Kong Chian, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

  Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học và tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt

 • Viện Tin sinh học thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR)
  Viện Tin sinh học thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR)

  Đào tạo nhân sự tin sinh học

 • Genome Asia 100K
  Genome Asia 100K

  Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen

 • Trung tâm Di truyền Y học, Đại học Mahidol (Thái Lan)
  Trung tâm Di truyền Y học, Đại học Mahidol (Thái Lan)

  - Hợp tác nghiên cứu đặc điểm di truyền người Việt dựa trên dữ liệu 1000 hệ gen
  - Hợp tác nghiên cứu hệ gen dược học và tác dụng có hại của thuốc trên quần thể người Việt